Statika staveb

Statický výpočet vychází z podkladů dodaných investorem (projekt pro stavební povolení, studie projektu vypracovaná projektantem aj.) nebo z informací v rámci námi zpracovaného předběžného technického řešení projektu, vždy s ohledem na konkrétní podmínky realizovaného zadání.

vypoctovy model 001

Při zpracování statického výpočtu bereme v úvahu skladbu podloží v místě realizace stavby, účel stavby, sněhové a povětrnostní vlivy v místě stavby a další okolnosti. Vstupními parametry pro statický výpočet jsou především: profilace, geometrie, jednotlivá zatížení konstrukce, mechanické vlastnosti a jakost použitých materiálů. Na základě výstupů (vnitřní síly, napětí, deformace, reakce apod.) provedeme optimalizaci ocelové konstrukce s ohledem na ekonomičnost konstrukce při splnění veškerých pevnostních a dalších požadavků.
V rámci zpracování statického výpočtu poskytujeme zákazníkovi odborné konzultace k této problematice.

Zpracováváme:

  • Statické výpočty ocelových konstrukcí nových staveb
  • Statické posudky stávajících ocelových konstrukcí

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.