O společnosti

Společnost IDECOM Solution s.r.o. vznikla na počátku roku 2012. Zaměřujeme se především na ocelové konstrukce (haly, technologické konstrukce, doplnění betonových skeletů ocelovými prvky, přístřešky, schodiště, žebříky apod.). Naše činnost pokrývá celý životní cyklus konstrukcí od prvotní studie, přes všechny stupně dokumentace dle stavebního zákona, následnou výrobní dokumentaci ocelové konstrukce s kotevním plánem a montážní sestavou, až po pravidelné kontroly konstrukcí a návrhy jejich změn a rekonstrukcí.
Rovněž se zabýváme opláštěním staveb, které zahrnuje detaily, kladečské plány pro panely a trapézové plechy. Pro ocelové konstrukce zajišťujem prokázání požární odolnosti statickým výpočtem.

 PS2M

 

a