Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost IDECOM Solution s.r.o. poskytuje kompletní služby v oblasti BOZP prostřednictvím osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kdy budete potřebovat služby odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP?

Zaměstnavatel je povinen, dle zákona 309/2006Sb., trvale zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.
Plnění úkolů v prevenci rizik je povinen zajistit odborně způsobilou osobou v prevenci rizik.
Zaměstnavatel je povinen trvale zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a příslušný oblastní inspektorát práce (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty.

Jaké služby poskytujeme?

 • Vypracování povinné dokumentace BOZP dle legislativních požadavků
 • Provádění povinných ročních kontrol BOZP 
 • Vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně návrhů na minimalizaci rizik, dle zákoníku práce a dalších souvisících předpisů
 • Provádění kontrol stavu BOZP na pracovištích jak v rámci pravidelných ročních kontrol, tak také provádění mimořádných kontrol
 • Provádění vstupního a periodického školení BOZP
 • Navržení potřebných Bezpečnostních tabulek
 • Zařazení prací do kategorií 
 • Osobní ochranné pracovní prostředky – zpracování směrnice OOPP podle rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců
 • Šetření pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Účast při kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru

Dokumentace BOZP

 • identifikace a hodnocení rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice pro řízení BOZP v podniku
 • směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • evidence pracovních úrazů
 • směrnice pracovní úrazy
 • traumatologický plán
 • osobní karty BOZP zaměstnanců
 • směrnice práce žen a mladistvích
 • harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • provozní řád
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • dopravní řád
 • místní řád skladu

Školení BOZP

 • pravidelná školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • odborná školení zaměstnanců

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.