Osvědčení

Osvědčení o autorizaci

osvedceni o autorizaci

 

Osvědčení odborné způsobilosti koordinátor BOZP na staveništi 

Osvedceni Koordinator BOZP O 

Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Osvedceni PO O 

Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvedceni PR O 

 Osvědčení Požární bezpečnost stavebOsvedceni PBS

 

Osvědčení vibrodiagnostika

Osvedceni vibrodiagnostika

 

 Osvědčení nebezpečné látky a odpady

Osvedceni nebezpecne latky a odpady