Dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme služby odborně způsobilé osoby v požární ochraně a zpracovávame dokumentaci požární ochrany v souladu s vyhláškou 246/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentaci požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. , kterou jsou povinny zpracovat
právnické a podnikající fyzické osoby před zahájením činnosti (§ 40 odst. 3., § 27) tvoří:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požárně evakuační plán
 • Posouzení požárního nebezpečí a stanovení organizace požární ochrany
 • Řád ohlašovny požárů
 • Dokumentace o činnosti požární hlídky
 • Požární kniha
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Tématický a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních, požárních hlídek a preventistů požární ochran
V souladu s § 30 je dále nutné stanovit organizaci požární ochrany zejména s ohledem na:
 • hasici pristrojpříkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou nebopodnikající fyzickou osobou,
 • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,
 • určení systému provádění preventivních požárních prohlídek,jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,
 • zajištění požární ochrany v mimopracovní době,
 • určení ohlašoven požárů,
 • doklady o dodavatelském způsobu zabezpečení některých povinností na úseku požární ochrany.
 • stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů.

Pro další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.