Projektování ocelových konstrukcí

Zaměřujeme se především na ocelové konstrukce (haly, technologické konstrukce, doplnění betonových skeletů ocelovými prvky, přístřešky, schodiště, žebříky apod.) a to na návrhy a statické posudky. Pro navržené konstrukce zpracujeme výrobní dokumentaci s kotevním plánem a montážní sestavou. Dále se zabýváme opláštěním budov, které zahrnuje detaily, kladečské plány pro panely a trapézové plechy.

Pro ocelové konstrukce zajišťujem prokázání požární odolnosti statickým výpočtem.

PS3M

 Co nabízíme:

  • Projektová dokumentace pro stavební povolení.
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby.
  • Prokázání požární odolnosti výpočtem.
  • Statické výpočty ocelových konstrukcí.
  • Stavební dozor u staveb svépomocí.
  • Výrobní dokumentace.
  • Opláštění budov.